راهنمای استفاده از حسابیکس

به کمک راهنمای جامع حسابیکس قدم به قدم با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شده و یاد میگیرید چگونه حسابداری کسب و کار خود را راحت تر از همیشه با حسابیکس مدیریت کنید. 
برای شروع، از دسته بندی یک موضوع را انتخاب نمایید.

برای ایجاد کسب و کار جدید ویدیو آموزشی زیر را مشاهده کنید.

حسابیکس تحت قرارداد GNU GPL V3 منتشر می‌شود.