به روز رسانی

در به روز رسانی اخیر قابلیت دریافت و پرداخت به اشخاص از زیر منو اشخاص افزوده شده است. در این بخش میتوانید به صورت مستقیم جهت پرداخت و دریافت از اشخاص سند حسابداری ثبت کنید.

پژمان مرادی 1402/2/29

در به روز رسانی اخیر قابلیت دریافت و پرداخت به اشخاص از زیر منو اشخاص افزوده شده است.
در این بخش میتوانید به صورت مستقیم جهت پرداخت و دریافت از اشخاص سند حسابداری ثبت کنید.

ارسال دیدگاه

دیدگاه‌ها

کارت حساب اشخاص در نسخه جدید اضافه شد.

نظرات اخیر

در به روز رسانی

کارت حساب اشخاص در نسخه جدید اضافه شد.

در به روز رسانی

نسخه ۲ فعلا به صورت شاخه بتا می باشد که پس از پایداری به نسخه اصلی در مخزن پروژه اضافه می شود.

در امکانات جدید

سلام بر دنیای حسابداران.