به روز رسانی

نسخه جدید با به روز رسانی هسته نرم افزار به سمفونی ۶٫۱ و همچنین بازنویسی بخش های پایگاه داده هم اکنون در برنچ v2 در مخزن نرم افزار در github در حال انجام است.

پژمان مرادی 1402/1/20

نسخه جدید با به روز رسانی هسته نرم افزار به سمفونی ۶٫۱ و همچنین بازنویسی بخش های پایگاه داده هم اکنون در برنچ v2 در مخزن نرم افزار در github در حال انجام است.

ارسال دیدگاه

دیدگاه‌ها

نسخه ۲ فعلا به صورت شاخه بتا می باشد که پس از پایداری به نسخه اصلی در مخزن پروژه اضافه می شود.

نظرات اخیر

در به روز رسانی

کارت حساب اشخاص در نسخه جدید اضافه شد.

در به روز رسانی

نسخه ۲ فعلا به صورت شاخه بتا می باشد که پس از پایداری به نسخه اصلی در مخزن پروژه اضافه می شود.

در امکانات جدید

سلام بر دنیای حسابداران.